2010-08-17

SD-politiker om muslimska friskolor


"Halmstad. Det var invandringspolitiken som fick Ronny Ledström att engagera sig i Sverigedemokraterna, SD."

"Hur ser du på framtida friskoleetableringar i Halmstad?

– Vi intar i frågan om friskolor en hållning mellan höger och vänster. Friskolor skall tillåtas om deras värdegrund är förenlig med den svenska och västerländska värdegrunden och inte främjar segregering och motsättningar och i övrigt håller en standard som Skolverket godkänner. Av den anledningen är vi negativa till exempelvis muslimska friskolor."

"Första gången Ronny Ledström kom i kontakt med partiet var när han gick på högstadiet i Sundsvall.

– I skolan var det ständiga bråk mellan invandrare och svenskar. De enda som tog den politiska debatten var Sverigedemokraterna."

"Man vill också att hemspråksundervisning i skolan avskaffas."


Källa, Hallandsposten tisdag 17 augusti 2010:


Inga kommentarer: