2010-08-27

Byggkommunalråd svarar om islamistisk stormoské


En mejlkonversation om den nya stormoskén finns nu som offentlig handling. En medborgare undrar om islamism hos moskén och Malmös byggkommunalråd Anders Rubin svarar:


Medborgaren skriver följande till Anders Rubin:Det planerade bygget av det islamiska centret i Håkanstorp

tisdag 24 augusti 2010

Hej!

I Sydsvenskan den 23/8 säger du följande om det planerade islamiska centrets tvivelaktiga kopplingar till islamistiska grupper:

"Den bild jag får är att detta är föreningar med bra verksamheter som hjälper och stödjer människor med muslimsk bakgrund"

En av dom som ligger bakom detta bygge är Ammar Daoud. Han har uttalat sig tidigare om centret i Sydsvenskan.


Han är talesman för den Islamiska kulturföreningen - en extrem organisation. På vilket sätt tycker du att det är en bra organisation? Här får du länkar till två artiklar från Sydsvenskan med extrema uttalanden från Ammar Daoud och personer från Tuff som är kopplad till Islamiska Kulturföreningen. Sympatiserar du med de åsikter som uttalas från dessa företrädare i artiklarna? Är deras åsikter i linje med socialdemokraternas ideologi och värderingar?Jag stöder sd och de boendes nej till en moské i Håkanstorp. Att du kallar kritiken för "islamofobiskt" i Sydsvenskan den 24 augusti är lågt. Islamofobi är ett missbrukat ord som ofta används när argumenten tryter och för att skrämma kritiker till tystnad. Du säger i Sydsvenskan samma dag att när den makedonsk-ortodoxa kyrkan byggdes var det inga protester, men det är inte så konstigt. Det är skillnad på den kyrkan och det islamiska centret därför att de som ligger bakom det islamiska centret är radikala grupper. Vad jag vet så är det inga radikala grupper som står bakom den makedonsk-ortodoxa kyrkan.

Jag förstår att du stöder de organisationer som ligger bakom det nya islamiska centret. Det är ju val den 19 september och det gäller för er sossar att fiska röster.Anders Rubin svarar medborgaren:


Det planerade bygget av det islamiska centret i Håkanstorp

onsdag 25 augusti 2010

Hej!

De lokaler man kan åstadkomma på denna plats ersätter ett stort antal inhyrningar man gör i Rosengårds skolor på kvällar, i dåliga källarlokaler och i industrilokaler runt om i staden. Det handlar därför inte om att etablera en verksamhet eller hjälpa några personer som vi inte har erfarenhet av. Rosengårds stadsdel har under lång tid och återupprepat pekat på behovet av nya och bättre föreningslokaler för dessa och andra föreningar i Rosengård. De ser föreningarnas verksamhet som mycket väsentlig för många som bor i Rosengård. Inte minst för ungdomarna och kvinnorna som behöver stöd och hjälp i den utsatta situation många befinner sig. Det handlar om läxläsning, stödja kvinnor att bryta isolering, lära folk simma, etc.

Eftersom de personer som står bakom stiftelsen har visat sig ha de ekonomiska och organisatoriska erfarenheterna av att driva igenom ett bygge helt utan kommunala subventioner på denna plats har vi anvisat denna mark till stiftelsen man bildat.

Som kommunpolitiker är det vissa saker man måste lägga sig vinn om. Ett av dem är att man inte kan utgå från sig själv och sina egna uppfattningar. Jag delar absolut inte en del av de åsikter som föreningens företrädare ger uttryck för i de länkade artiklarna. Men det finns många föreningar, församlingar och företag vars företrädare ger uttryck för åsikter jag inte delar, men som jag likväl ordnar mark och utbyggnadsmöjligheter för. I det här fallet utgår vi från föreningarna och deras nuvarande verksamhet som vi finner bra och betydelsefull inte minst för många ungdomar med arabiskt ursprung i Rosengård.

Jag uppfattar att de som motsätter sig en etablering av ett islamiskt center på Danska vägen och som själva bor i Håkanstorp gör det för att man är rädd för att det påverkar Håkanstorp på ett negativt sätt. Den diskussion du för handlar ju om verksamheten som sådan och då spelar ju frågan om placering mindre roll. De boende i Håkanstorp har uttryckt åsikten att denna verksamhet skulle leda till parkeringsproblem och trafikproblem i Håkanstorp. För mig låter det som ett märkligt argument eftersom det finns en parkering 75 meter bort från centrat som mer än väl klarar både centrats och den ortodoxska kyrkans behov av parkering. Varför skulle centrats besökare välja att parkera 250 meter bort åt andra hållet borta i Håkanstorp? Mot bakgrund av att medlemmarna och besökarna till centrat i hög utsträckning bor i Rosengård så bör ju också trafiken söka sig in via Scheelegatan och därmed inte alls beröra någon gata inom Håkanstorp. Det var det faktum att denna åsikt inte alls dök upp när det gällde den ortodoxska kyrkans etablering som gör mig misstänksam om de egentliga motiven till dessa argument.

Med vänliga hälsningar

Anders Rubin
Kommunalråd
Malmö Stad
Beredningsansvar för Boende och Stadsmiljö
205 80 MALMÖ
+46 40 341009
anders.rubin@malmo.se


Inga kommentarer: