2010-08-11

Polis ingrep mot Skånepartiet i direktsändningEn polis störtade rakt in i Skånepartiets direktsändning i Malmö närradio. Idag onsdag 11 augusti 2010 mellan klockan 16.00 och 16.30 sände Skånepartiet sin trosbekännelse från Stortorget i Malmö. Inför ett sextiotal åskådare skålade flera skånepartister i vin och utropade partiets trosbekännelse:

" - Jag tror på Skåne och inte islam. Skål!"

När flera skånepartister druckit vin kom en polisman in i sändningen och frågade Harry Franzén om det var saft i flaskan. Franzén bedyrade att det var riktigt vin. Polisen sa då att det kan komma att skrivas en polisanmälan om brott mot ordningsstadgan. Polisen tillade att man inte får dricka alkohol på allmän plats.

Franzén vände sig till Herslow och frågade om han lurat honom. Herslow svarade att Stortorget visserligen låg innanför den zon som man inte får dricka alkohol offentligt, men att ingen av skånepartisterna stört ordningen när de skålade i vin. Skånepartisten Laila Fernholm undrade när detta ska ta slut, och syftade på ingripande från polisen. Herlsow svarade logiskt, att Skånepartiet inte kan ha stört ordningen med sitt skålande i vin, eftersom polisen tillät dem fortsätta.

I direktsändning berättade Herslow innan polisen ingrep vilket namn vinet hade och Franzén hade tagit med ett egenodlat vin. Ett av vinerna kom från Spanien. En kvinna undrade i vilken butik det gick att köpa. EU-utlåtandet som gick halvt till Franzéns favör genomdrogs om var alkohol får säljas.

Hur den här historien slutar är oklar. Sannolikt har ingen ordning störts eftersom ingen person på plats verkar ha störts, utan endast polisen. Huruvida polisen ändå upprättat en anmälan återstår att se. Om någon privatperson störts och gjort anmälan är okänt. En händelserapport för dagen innehåller med all sannolikhet vinskålningen. I radion kunde man inte höra om polisen tog några bilder eller vittnesuppgifter.
Sändningen med ingripandet kan förmodligen höras i reprisen i morgon på Malmö närradio 90,2 Megahertz. Då kommer partiledaren Carl P Herslow säkert kommentera ingripandet.Uppdaterat:


"Jag tror på Skåne, och inte på Islam!

2010-08-11

Aktiviteten inför det stundande valet är stor och under onsdagen höll Skånepartiet, till Ilmar Reepalus stora förtret, åter torgmöte på Stortorget i Malmö.

Kommunfullmäktigekandidaterna Carl P Herslow, Laila Fernholm och Bengt Rydberg höll tal och mötte ett femtioval väljare. Skånepartiet bjöd senare på vin och lät de som så ville utropa trosbekännelsen ”Jag tror på Skåne, och inte på islam”, vilken avslutas med ett "Skål!" med en alkoholhaltig dryck.

Enligt uppgift fanns flera ex-muslimer på plats som stämde in i kraven på ett självständigt Skåne, fritt från det islamiska förtrycket. Carl P Herslow kommenterar: Vi märker nu att Skånepartiet väcker uppmärksamhet och intresse från allmänheten vilket gläder oss.

Den 19 september kan vara vår sista chans att få bort islam och därför är det så viktigt att alla malmöbor och skåningar lyssnar på våra varningar och röstar på SKÅNEPARTIET. Tack alla ni som närvarade och välkomna igen till våra kommande manifestationer!

Hör utsändningen från Skånepartiets webbradio"


Källa, Skånepartiets hemsida onsdagskvällen 11 augusti 2010
http://www.skanepartiet.org/

Inga kommentarer: