2010-08-26

Turkiska Huset saknar bygglov


Turkiska Huset är nytt och finns på Norra Grängesbergsgatan 16 i Malmö. De har ingen hemsida och inget telefonnummer. Inget finns skrivet om stället på Internet. Ibland är dörren låst. Ibland finns en skylt med texten:

"Privat fest, endast medlemmar"

Medlemmar i vadå?

Turkiska Huset vill undvika all uppmärksamhet. Varför då?

Idag torsdag 26 augusti 2010 smet en ung turk in genom den vidöppna dörren vid 16-tiden. Vad skulle han göra? Ett stort mörkt skynke håller borta utomståendes insyn. Skynket har lysdioder i ovankanten som är tända när det är aktivitet i lokalen. Bakom skynket hörs mässande. Lokalen finns en halvtrappa upp vilket omöjliggör insyn. Bilfirman runt hörnet vet inte vad Turkiska Huset gör eller är.

Det gör inte heller stadsbyggnadskontoret som inte hört talas om Turkiska Huset. Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet säger att det saknas såväl permanent som tillfälligt bygglov för föreningsveksamhet och festverksamhet på Norra Grängesbergsgatan 16. Det gäller även religiös verksamhet, som exempelvis en moské.

Vintern 2009 stängde bloggen Muslimska Friskolan Turkiska moskén på Norra Grängesbergsgatan 18 för att den saknade bygglov:


Har en ny turkisk muslimsk olaglig inrättning tagit dess plats på adressen bredvid?

Stadsbyggnadskontorets jurist inväntar ett formellt anmälningsärende. Han har telefontid på förmiddagar för den som vill anmäla Turkiska Huset så att verksamheten granskas!


Inga kommentarer: