2010-08-26

Skolinspektionens hemsida på arabiska


Skolinspektionens hemsida finns numera inte bara på svenska. Alternativet engelska är kanske förståeligt. Men varför på arabiska? Är det så många problem med muslimska elever och muslimska friskolor? Eller förstår araber inte svenska trots SFI-undervisningen skattebetalarna skänkt dem?

Skolinspektionens hemsida på olika språk:

Inga kommentarer: