2010-08-10

S och V ensamma om nej till muslimsk friskola


"Vi får till Sverige en invandring genom framförallt flyktingpolitiken som innebär att folk kommer från helt andra kulturer än den svenska. Ju längre bort ju svårare blir processen om vi talar i allmänna termer. Svårast är det för den som kommer och ska integreras. Men svårt också för dem som redan finns här och liksom Hammarström känner sig osäker om vad den invandrade representerar för värderingar och vad den kan innebära för vårt samhälles framtid.

Invandringen kommer inte att upphöra. Vi måste välja väg. En bättre eller sämre integration beror på vår förmåga att hantera frågor allteftersom dem kommer. Det var av övertygelse om ett sammanhållet Sundsvall med plats för alla, som vi till skolmyndigheterna sa nej till etablering av en muslimsk skola. Där var vi rätt så ensamma om tillsammans med Vänsterpartiet."

"João Pinheiro (S)

Ordförande för NAVI"


Källa, Sundsvalls Tidning tisdag 10 augusti 2010:


Inga kommentarer: