2010-08-22

Samtliga riksdagspartier vill ha muslimska friskolor


Det går inte att rösta på något av riksdagspartierna i valet. Inget av riksdagspartierna har förstått att muslimska friskolor inte fungerar och måste bort.

Lärarnas Riksförbund har frågat de sju riksdagspartierna om religiösa friskolor:


Förbud mot religiösa/politiska/konfessionella friskolor?


S: Nej, däremot måste all undervisning stå på vetenskaplig grund och uppföljningen av det behöver stärkas.

V: Nej, det går inte att införa ett generellt förbud, varje elev ska ha rätt att välja livsåskådning. Religiös eller annan ideologisk påverkan ska inte förekomma, varken obligatorisk eller frivillig.

MP: Nej, enligt Europakonventionen mot mänskliga rättigheter har man rätt att gå i en religiös skola. Men undervisningen ska inte präglas av religion utan vara saklig och allsidig.

M: Nej

FP: Nej, vi är positiva till friskolor, men det är viktigt att kontrollen av dem är sådan att eleverna garanteras en allsidig undervisning.

C: Nej, men en förutsättning är att själva undervisningen är fri från konfessionella och politiska inslag och att de uppfyller kvalitetskraven.

KD: Nej, eftersom Sverige ratificerat Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan inte friskolor förbjudas.


Källa, Skolvärlden sidorna 16-17 i nummer 6 år 2010


Inga kommentarer: