2010-08-10

Islams kravlista på kommulala skolor


Om inte muslimer sätter sina elever på muslimska friskolor blir det problem. Islamguiden har satt samman hela 15 sidor krav som svenska kommunala skolor måste iaktta mot de muslimska eleverna.


"Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever

Utgivare: IslamGuiden.com

Under årens lopp så har vi ofta mött muslimska skolungdomar som går i kommunala skolor. Och vi möter även oroliga föräldrar till dessa barn."


Läs kravlistan från Islamguiden.com som vill islamisera svenska kommunala skolor:


Inga kommentarer: