2010-08-25

Römosseskolan har islamisk bön på schemat


Den muslimska friskolan Römosseskolan ligger i stadsdelen Gårdsten i Göteborg. Trots att religiösa inslag inte får förekomma i undervisningen, har eleverna islamisk bön på schemat.


Källa:


Abdul-Rashid Mohamed är Römosseskolans lärare i islamologi. Måndag till torsdag mellan klockan 13.30 - 14.00 är han schemalagd för bön.

Källa, lärarscheman sidan 6 läsåret 2009/2010 för Römosseskolan:


Samtliga skolklasser har bön schemalagt. Sexåringarna 20 minuter tre dagar i veckan. Tioåringarna 30 minuter varje dag och femtonåringarna minst 30 minuter per dag med schemalagd bön mitt under skoldagen. Utöver detta har eleverna schemalagd undervisning i islamologi:

Källa, klasscheman för Römosseskolan:


Inga kommentarer: