2010-08-26

Iranier på islamseminarium


Den 30 augusti hålls det avslutande islamseminariet, denna gången i Göteborg.

Evenemanget sponsras till 100% av Anti-islamiseringsfonden, dit folk har skänkt pengar för att vi ska kunna anordna dessa evenemang.

Tack för det!


Ange i ämnet ”Islamseminarium Göteborg”.

Evenemanget kostar 50 kr och börjar kl 19.00. Plats meddelas senare; per email för de som anmält sig samt här på bloggen och på Facebook.

Nedanstående schema är preliminärt och kan komma att ändras. Starttiden är dock fastslagen.


19.00 – 19.10: Insläpp
19.10 – 19.15: Välkomnande
19.15 – 19.45: Farshad Kholghi om islam i Iran och Europa
19.45 – 20.00: Frågor och svar
20.00 – 20.10: Paus med fika
20.10 – 20.40: Nicolai Sennels om sin erfarenhet av kriminella muslimer
20.40 – 20.55: Frågor och svar
20.55 – 21.20: Elisabeth Sabaditsch-Wolff föreläser om islam och situationen i Österrike
21.20 – 21.35: Frågor och svar
21.35 – 21.40: Avslutning


Källor:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/avslutande-islamseminarium-i-goeteborg-den-30-augusti-459206


Anti-islamiseringsfonden:

Inga kommentarer: