2010-09-01

Skolledningen som underkastade sig islam


"Hela problematiken började redan för fyra år sedan, då vissa, nyanlända, muslimska män krävde särskilda klasser för män respektive kvinnor, eftersom de ansåg att islam förbjuder kvinnor att tala till män. Likaså vägrade kvinnorna att tala när det fanns män i rummet.

Hjalmar Strömerskolans rektor, Anders Bergman, säger att man första året tillmötesgick elevernas synpunkter och hade skilda klassrum för de båda könen:

– Visst kunde vi ha använt hårdhandskar och sagt att nu ska det vara så, men hade vi gjort det så hade kvinnorna inte kommit till skolan. Då hade de inte lärt sig svenska och vi hade inte alls kunnat påverka, varken män eller kvinnor, med tankar om jämställdhet och värdegrund.

Kvinnorna gick senare med på en kompromiss, att det skulle finnas skärmar, bakom vilka kvinnorna doldes.

Detta var ingen lyckad lösning. Lärarna var missnöjda då det var omöjligt att bedriva undervisning, så man kom fram till ännu en kompromiss: Skärmarna kunde tas bort om kvinnorna i stället placerades längst bak i rummet.

Andra invandrarkvinnor fann sig inte i att bli särbehandlade på detta sätt och en av dem anmälde därför skolan för diskriminering."


Källa, Länstidningen Östersund onsdag 1 september 2010:


Bild på de två ynkryggarna i skolledningen för SFI i Strömsund, biträdande rektor Per-Olof Nilsson och rektor Anders Bergman:
http://ltz.se/image_processor/1.2292353.1283262909!/image/3632467319.jpg_gen/derivatives/wide/3632467319.jpg?maxWidth=468

Inga kommentarer: