2010-04-21

Bloggen Muslimska Friskolan stoppar Spiritus Mundi"Klippanfödda musikprofilen Tomas Holst, Klippansonen Allan Ali som arbetar med integration i Malmö, samt en rad lokala föreningar stod bakom organisationen Spiritus Mundis ansökan förra året om att starta "Mötesplats Klippan".

Tanken var att involvera alla skolor och musiklärare för att sätta ihop musikgrupper över alla gränser. Siktet var inställt på flera år och summan som behövdes var rejäl, över sex miljoner kronor.

Men när Allmänna Arvsfonden kom med sitt svar nyligen var det kalla handen. Projektet med förebild från Malmö var visserligen lovvärt men inte unikt."


Källa, Helsingborgs Dagblad måndag 19 april 2010:I december 2009 läste bloggen Muslimska Friskolan om projektet i tidningen:
Bloggen Muslimska Friskolan tog då kontakt med kommunen, som inte lyssnade. Kommunens företrädare var bara ute efter pengarna som Spiritus Mundi skulle tigga ihop genom offentliga bidrag. Då tog bloggen i stället kontakt med Allmänna Arvsfonden som finansierat Spiritus Mundis projekt genom åren.

Bloggen talade med den ansvarige och avslöjade hur Spiritus Mundi under svepskäl med integration drar runt Sveriges kommuner med samma affärsidé. Spiritus Mundi arbetar inte ideelt utan lever på offentliga medel. Därför utnyttjar de endast Allmänna Arvsfonden när de döper om sina projekt på pappret för att det inte ska synas.

I artikeln 19/4 2010 kan man läsa vidare att Spiritus Mundi inte nöjer sig med ett nej Från Allmänna Arvsfonden. Eftersom Spiritus Mundi är ett bidragsprojekt i mångkulturbranschen fortsätter man söka nya bidragspengar och fler bidragssamarbetspartners. Ty ingen privatperson vill betala för att se Spiritus Mundis projekt.

Inga kommentarer: