2010-04-20

Maktkamp sparkar Försvarshögskolans rektorFörsvarshögskolans rektor har varit oförmögen att svara korrekt på och reda ut Justitieombudsmannens (JO) utredning om Rosengårdsrapporten. Igår sparkade Försvarshögskolans styrelse sin rektor, beskrivet i ett pressmeddelande. Endast en tidning skriver om händelsen. Den pålitliga Dagens Nyheter hade idag 20/4 2010 en liten notis i sin andraupplaga med pressmeddelandet rakt av:Försvarshögskolan

Försvarshögskolans styrelse saknar förtroende för rektor

2010-04-19 16:35

Försvarshögskolans styrelse beslutade idag 19 april vid ett extra sammanträde att uttala sitt bristande förtroende för rektors förmåga att leda högskolans verksamhet. Dessutom begär styrelsen hos regeringen att Mats Ericson entledigas från sitt uppdrag som rektor vid Försvarshögskolan.

- Högskolans styrelse har fullt ansvar för verksamheten inför regeringen. För att detta ansvar skall kunna tas krävs ett långtgående förtroende för rektors ledarskap och förmåga att strategiskt driva utvecklingen av Försvarshögskolan.

Högskolan, som haft ett oroligt år bakom sig, med nedläggningshot såväl som ett antal uppmärksammade enskilda händelser, behöver arbetsro under ny ledning.

Målet är en attraktiv och effektiv högskola med hög kvalitet, säger styrelsens ordförande Henrik Landerholm.

För mer information, kontakta styrelsens ordförande Henrik Landerholm, 070-530 42 39, eller Försvarshögskolans informationschef Anneli Lindstedt, 070-251 97 20.


Källa, pressmeddelande och nyhetsbrev från Försvarshögskolan måndag 19 april 2010:

Bloggen Muslimska Friskolan fick idag tisdag 20 april 2010 en intervju med Försvarshögskolans informationschef Anneli Lindstedt. Hon säger till bloggen att i protokollet finns två händelser som styrelsen lastar rektorn för.

Den första gäller Nils Marius Rekkedal som fuskade med sin forskning men ändå fick arbeta kvar. Idag är Rekkedal inte kvar.

Den andra gäller kränkningar som personal utsatts för på Försvarshögskolan. Där fick personen avsluta sitt chefsskap, men arbeta kvar 20 procent som forskare.

Försvarshögskolans styrelse finner att rektorn agerat korrekt arbetsrättsligt i båda fallen, men svärtat ned Försvarshögskolans rykte i media.

Informationschefen berättar att i protokollet nämns inget om hur rektorn hanterat Rosengårdsrapporten efter att JO nu börjat utreda den. Detta trots att Rosengårdsrapporten också svärtat ned Försvarshögskolan i media.

Lindstedt förklarar att Försvarshögskolan inte är näst sämst i Sverige såsom Aftonbladet och Högskoleverket hävdar:

Egentligen är det fler än 61 procent av studenterna som blir godkända. Men eftersom forskarna och lärarna inte är vana vid inrapportering, har flera av dem glömt att göra det i tid.

Lindstedt säger vidare att säkerheten på Försvarshögskolan inte är så dålig som media hävdat att MUST funnit. Reportern hade inte tolkat överstrykningarna i dokumenten korrekt.

Nedläggningshotet beror på att personalen blivit oenig. Rektorn hade skickat in sitt förslag.

Nu ska protokollet från styrelsen sändas vidare till Utbildningsdepartementet. Där ska högskole- och forskningsminister Tobias Krantz avgöra rektorns öde.

Informationschef Lindstedt säger att flera anställda reagerat mot att styrelsen vill entlediga rektorn. Några anställda har yttrat att de kanske ska tillskriva departementet om det orättvisa i att avsätta rektorn.

Lindstedt berättar vad som egentligen ligger bakom styrelsens aktion mot rektorn:

Rektorn ville förnya styrelsen och få in fler akademiker. Flera i styrelsen kände sina positioner hotade. Det kan inte uteslutas att styrelseledamöter därför agerat med hämnd när de nu vill göra sig av med rektorn.

Lindstedt avslutar med att många nu mår dåligt på Försvarshögskolan. Flera anser att det är orättvist att rektorn avsätts trots att han inte begått något formellt fel.

Det kan ta upp emot ett halvt år innan en ny rektor kan tillträda posten. Tills dess går prorektor professor Maja Kirilova Eriksson in på Mats Ericsons post:


Inga kommentarer: