2010-04-20

Utvecklingssamtal i islamologiIslamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan har haft föräldrarådsmöte 14 april 2010:


"Öppet hus-dagen är lördagen den 8 maj klockan 10.00 – ca 13.00"

"På elevrådet har eleverna önskat att det ska säljas en frukt eller en macka på första rasten. Kollegiet var osäker på förslaget pga. att de ska ha med sig pengar till skolan."

"Bussen är ofta sen till skolan på morgonen. Anledningen till detta är att vissa barn är försenade till sin hållplats"

"På fredagarna är det mycket bilar på parkeringsplatsen och föräldrarna är oroliga över deras barns säkerhet. Bejzat sa att dessa rutiner måste skärpas."

"Islamologi och hemspråk ska erbjuda utvecklingssamtal och föräldramöte. Detta ska framföras."


Källa, Hem & Skolas möte på Ögårdsskolan 14 april 2010:


Inga kommentarer: