2010-04-21

Islamic Centers imam håller vetenskapliga föreläsningar"Helsingborg. Varje torsdag brukar muslimska ungdomar samlas i moskén på Rusthållargatan för att lyssna på föreläsningar av Bilal Borchelli från Malmö.

— Det är vetenskapliga föreläsningar"


Källa, Helsingborgs Dagblad onsdag 21 april 2010:Bilal Borchelli är en imam som kallar sig SMS-Bilal på sin egen hemsida. Han brukar predika i den stora moskén i Malmö som tillhör Islamic Center. Nu har han alltså börjat resa till Helsingborg för att predika för muslimska ungdomar där också. Hans predikningar eller lektioner samlas på hemsidan:I HDs artikel ovan berättar en muslimsk gymnasieelev från Procivitas gymnasium, att han rekryterar andra muslimska ungdomar till Bilal Borchellis föreläsningar. Han kallar dem vetenskapliga. Är Islamic Centers imam vetenskapsman? Just denna föreläsning handlar om biologi och fosterutveckling. Är imamen biolog eller läkare?


Inga kommentarer: