2010-04-30

Muslimska skolbarn sämst i Sverige


Det allvarliga resultatet visar Skolverkets undersökning. Bland de länder som elever har sitt ursprung från, ligger de muslimska som Somalia och Turkiet samt Balkan sämst. Bara var fjärde elev som är född i det muslimska landet Somalia klarar högstadiebetyg som ger gymnasiebehörighet:


"Barn som har invandrat till Sverige lämnar årskurs nio med betydligt sämre betyg än barn som är födda i Sverige."

"– Det som påverkar resultat i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund, men också eventuell invandrarbakgrund. Ofta hänger dessa dessutom ihop. Växer man upp i ett bostadsområde där i princip ingen pratar svenska, där man klara sig ett helt liv utan att byta modersmål, blir det svårt att klara skolan."


"Den första tabellen visar elevernas födelseland och hur många som har behörighet till svensk gymnasieskola (i procent):

USA - 90,1
Norge - 86,3
Storbritannien - 85,0
Turkiet - 46,9
Serbien och Montenegro - 46,7
Somalia - 24,6
Utländsk bakgrund, totalt - 75,5
Svensk bakgrund - 91,2"


Källa, sidan 6 i nummer 4 år 2010 av Skolvärlden:


Inga kommentarer: