2010-04-14

Rosengårdsskolans rektor kritiserar Ögårdsskolan


Den mycket rutinerade, fullt behörige och rektorsutbildade Lars Birgersson, arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö. Kanske Sveriges tuffaste högstadieskola. Den ligger i alla fall i botten på betygsskalan, rekordlågt antal elever som får godkänt och gör många polisanmälningar om incidenter. I genomsnitt en polisanmälning var tredje dag. 19 januari 2010 var rektorn inbjuden att tala på Folk & Försvar i Sälen. Även närpolischefen för stadsdelen som är chef för östra Malmös polisområde var där. Se TV-inslaget nedan!


Birgersson förklarade att de problem som finns på Rosengårdsskolan inte har religiös orsak. Han menar att det är en kulturkrock när föräldrar inte vill att elever ska delta i musikundervisning. Eller att flickor inte tillåts simma. Birgerssons svar till föräldrarna är att deras barn ska ha ett komplett avgångsbetyg från grundskolan. Därmed ska de simma och ha musikundervisning. Diskussionen är därmed slut och föräldrarna får rätta sig efter svensk skolas regler.


Birgersson säger att han inte stöter på någon radikal islamism på skolan. Den kultursekreterare som i många år var anställd fram till sin pension för att lösa kulturkrockar på Rosengårdsskolan var däremot muslimsk imam.


Rosengårdsskolans rektor påstår att de problem med islamistiska strömningar och problem med religion som kan uppstå, i stället sker på religiösa friskolor. Han nämner att det finns en islamisk friskola vid stadsdelen. Den skola han menar är den muslimska friskolan Ögårdsskolan som tillhör Islamic Center vid moskén i Malmö.


Ögårdsskolan konkurrerar med Rosengårdsskolan om eleverna i årskurs 1 - 6. Ögårdsskolans biträdande rektor Ann-Louise Wallner säger till sina lärare att hennes skola är lika dålig som Rosengårdsskolan. På Rosengårdsskolan finns inget som pekar på annat än att studieresultaten är lika dåliga, läs sämst i Sverige, som på Ögårdsskolan. Elever går in och ut mellan dessa två skolor och Ann-Louise Wallner är kritisk till att elevernas muslimska trygghet inte tillvaratas lika bra på Rosengårdsskolan.


Men nu kommer dilemmat. Båda skolorna säger sig vara bra på integration. Men båda skolorna kan inte vara bäst på integration. Vilken modell integrerar eleverna bäst, den kommunala förortsskolan eller den muslimska friskolan? Media borde låta de båda skolornas skolledare mötas som experter och debattera vilken integrationsmodell som fungerar bäst. Är det den som inte tar hänsyn till islam alls eller den som tar hänsyn till islam fullt ut? Någon sådan duell mellan två företrädare och experter på sin verksamhet har aldrig skett. Märkligt att det pedagogiska Sverige aldrig krävt sådan jämförelse, utan lämnar frågan om bäst integration utan svar.


Bloggen Muslimska Friskolan föreslår härmed SVT Sydnytt och TV4 Skåne att bjuda in de två skolledarna för att i en debatt få oss att förstå hur integration bäst skapas. Problemet och lösningarna är nämligen applicerbara på förortsområden runt hela Sverige där både kommunala och muslimska friskolor gör anspråk på att leda till bäst integration med diametralt motsatta metoder och ideologi. Båda modellerna kan inte vara vinnare. En av modellerna gör eleverna till förlorare och den andra eleverna till vinnare. Det pedagogiska forskningssverige struntar i att ge något svar på integrationsfrågan. Därmed är lärarhögskolorna en del i problemet att ena parten falskt invaggar att just deras elever skulle integreras bäst.


Se Lars Birgersson på Folk & Försvar 19 januari 2010 i SVT Play 43 minuter in i sändningen. Han gör inlägg i debatten de därpå följande 7 minuterna:Samtidigt kan man undra varför Rosengårdsskolans rektor ska ingå i en mässa om hur riket ska försvaras? Är muslimska elever i högstadieåldern ett militärt hot mot Sverige?


Inga kommentarer: