2010-04-16

Ny islamistisk stormoské i Rosengård"I går gav kommunen klartecken till bygget av ett nytt islamiskt center i stadsdelen Rosengård. Med simhall, sporthall och en bönesal för cirka 1 500 personer."

"Bejcat Becirov, vd för Islamic center i Malmö, välkomnar projektet.

- Vi ser inte dem som konkurrenter. Jag tror det finns cirka 60 000 muslimer i Malmö i dag och våra lokaler räcker inte till."


Källa, Kvällsposten fredag 16 april 2010:


Bild på den 2500 kvadratmeter stora moské som Det Islamiska Trossamfundet (DITS) ska bygga för 40 miljoner kronor på Rosengård. En muslimsk stiftelse är skapad som ska förhindra ekonomisk insyn i stormoskén. Den ska innehålla en muslimsk bönesal som könssegregerande avskiljer män från kvinnor i två olika våningsplan och ha egen simhall för muslimska kvinnor med slöja som inte får visa sig för män. Men även rymma läxläsning för muslimska skolbarn och uppfostra barnen till muslimer:

I
I
Här på Rosengård bredvid Östra kyrkogården ska stormoskén ligga:Islamisk Trossamfund startade muhammedkrisen påhejat av imamen Ahmed Abu Laban och är en del av det islamistiska Muslimska Brödraskapet. Islamisk Trossamfund samarbetade med den islamistiska Islamiska KulturföreningenRosengård, som sent 2008 fick sin moské stängd efter påtryckningar av SÄPO. Det ledde till de stora kravallerna i Rosengård januari 2009, där muslimska ungdomar satte fyr på stadsdelen och dagligen kastade sten mot polisen, efter att de körts ut från moskén de ockuperat:

I


Khalil Assi är styrelseledamot i Det islamiska trossamfundet som ska bygga den nya stormoskén på Rosengård. Han har undertecknat uppmaning om jihad (heligt krig) mot Israel och Danmark. I Kvällspostens artikel ovan är det han som är talesman. Tidigare var Khalil Assi ordförande för Det islamiska trossamfundet i Danmark och arbetade ihop med Ahmed Abu Laban. Nu ska han inta Rosengård i Malmö med islamisterna från Islamiska Kulturföreningen.
I
I
Här är sidan hos Malmö stad för den nya stormoskén där Det Islamiska Trossamfundet i Sverige är byggherre:
I
I
I
Läs hur skattebetalarna får betala stormoskén:

Inga kommentarer: