2010-04-04

Muslimska flyktingbarn får sämre undervisningEn majoritet av flyktingbarnen som illegalt smugglats till Sverige kommer från muslimska länder. Idag visar SVT att dessa får sämre skolundervisning än andra elever. Rektorer på många skolor vill inte ha flyktingbarnen bland andra elever, utan sätter dem i andra byggnader:


"Isolerade och utan undervisning. Så ser situationen ut för flyktingar i en del av landets skolor. Men det är stora skillnader mellan hur kommunerna och skolorna tar emot invandrare och flyktingar.

Kunskapen om hur man bäst tar emot flyktingar är alldeles för dålig på många håll. Det menar Nihad Bunar, docent i sociologi vid Stockholms universitet."

"Hanad Abdelkader Abdi och Mohamed Ahmed är båda ensamkommande flyktingbarn och har varit i Sverige i några månader. Båda kommer från krigets Somalia och Hanad har aldrig någonsin gått i skolan. Nu sliter de med svenskan på Gustavsbergs gymnasium."

"Nihad Bunar, som precis har granskat den forskning som finns på området för Skolverkets och Vetenskapsrådets räkning, menar att alltför lite fokus har lags på de här ungdomarna.

-Det är en gåta hur vi under 40 år har satt barn i särskilda undervisningsformer, som förberedelseklasser, basklasser eller IVIK på gymnasiet, på så klent underlag."


Källa, SVT Rapport söndag 4 april 2010:


Se en Längre intervju med Nihad Bunar i SVT Play från Rapport 4/4 2010:


Inga kommentarer: