2010-04-09

Varför har ett fängelse en moské?"Skänningeanstalten i Östergötland ger en bild av dagens rättsSverige. På anstaltsgården finns i dag en moské, väl synlig strax innanför staketet, till skillnad från den kyrksal som finns i anstaltens huvudbyggnad. Moskén ger ett besked: här vårdas ett stort antal intagna av icke-europeiskt ursprung.

Det kan finnas många skäl till att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade på kriminalvårdsanstalter."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 8 april 2010:


Inga kommentarer: