2010-04-30

Försvarshögskolans styrelse kritisk till Rosengårdsrapporten


Bloggen Muslimska Friskolan fick onsdag 28 april 2010 ett samtal med filosofie doktor Kerstin Keen. Hon sitter i styrelsen för Försvarshögskolan:Keen berättar för bloggen att flera ledamöter i styrelsen riktat kritik mot Rosengårdsrapporten. Själv har hon som akademiker haft invändningar både mot Rosengårdsrapportens metod samt destrueringen av källmaterialet. Tyvärr kan styrelsen inte lägga sig i forskarnas arbete.

Keen menar att Rosengårdsrapporten är en av de tre skandaler som gjort att styrelsen ville ha bort Försvarshögskolans rektor Mats Ericson. Hon förstår inte varför det kommit bort i pressmeddelandet om rektorns entledigande. Keen säger att kritiken mot Rosengårdsrapporten framförts flera gånger i styrelen. Ända sedan januari 2009 då den kontroversiella metoden blev känd.

Som akademiker förstår hon inte hur Rosengårdsrapporten tilläts genomföras så ovetenskapligt att andra forkare inte fick ta del av källmaterialet. Keen har många års erfarenhet av högskoleutvärdering, speciellt runt Göteborg. Keen har anlitats för att utvärdera Försvarshögskolan innan hon valdes in i styrelsen.

Keen underkänner ryktena om att styrelsen velat göra sig av med den nu sparkade rektorn Mats Ericson, för att han ville ha bort flera styrelseledamöter . Keen säger att rektorn i flera år agerat så att Försvarshögskolans trovärdighet i media skadats. Regelbundet har kritik mot hans agerande framförts.

Keen och de andra i styrelsen har ingen insyn i hur Rosengårdsrapporten förstördes. De får inte lägga sig i. Hon ser allvarligt på att JO har tre pågpende utredningar om Försvarshögskolans Rosengårdsrapport. Men hon tror inte att Försvarshögskolan kommer att läggas ner, eftersom utredningar pågår om hur skolan ska förändras.

Att rektorn skulle sparkas enades styrelsen om. Först var det några lärarrepresententer som inte ville att Mats Ericson skulle sparkas. I styrelsen fanns också studerandeombud, men de hade ingen åsikt i frågan, eftersom de var nytillträdda.

Keen kritiserar upplägget i Rosengårdsrapporten och anser privat att Försvarshögskolan förlorat i akademisk renommé.
Hon anser att rektorn inte begått några formella fel, men operativt misslyckats att skapa akademiskt förtroende.


Läs mer:
Inga kommentarer: