2010-04-04

Moskén nattvandrar"Rekryteringsträff i moské

I samband med våra rekryteringsträffar besökte polisen moskénSödermalm. Även om besöket i huvudsak handlade om att berätta om vad som krävs för att söka till polisutbildningen gavs det också tillfälle att knyta kontakter och ta upp helt andra frågor.

Samarbetet har bland annat lett till att representanter från moskén deltagit vid olika aktiviteter, till exempel nattvandringar i City på fredags- och lördagskvällar."


Källa, Polismyndigheten i Stockholms län 1 april 2010, sidan 43 (48) i rapporten:Inga kommentarer: