2010-04-30

Danskar stämmer profeten Muhammeds arvtagare"KÖPENHAMN. En nybildad dansk grupp - Eticha - väcker talan mot profeten Muhammeds arvtagare. I en stämningansökan, riktad till samma advokatbyrå som stämt de danska tidningar som publicerat de omtvistade bilderna på Muhammed, gör man skadeståndsanspråk å allas vägnar som skändats i koranen."


Läs invändningarna som gäller sju passager i Koranen i Nyheter24 den 23:e april 2010:


Nyheter från danska Ethica:


Inga kommentarer: