2010-04-27

Spiritus Mundi invalda i Nätverk Social Ekonomi Skåne"Spiritus Mundi ny medlem i Nätverket Social Ekonomi Skåne

Styrelsen beslutade den 22 april att godkänna Spiritus Mundis ansökan om medlemskap i Nätverk Social Ekonomi Skåne. Spiritus mundi arbetar med kultur för att skapa nya, unika mötesplatser mellan människor med olika social, kulturell och geografisk bakgrund. Spiritus Mundi använder musik, bild, text och andra kreativa uttrycksformer för att skapa dialog, delaktighet och förståelse."


Källa, Nätverk Social Ekonomi Skåne 24 april 2010:


Medlemmar i Nätverket Social Ekonomi Skåne är bland annat ABF Malmö:


I styrelsen som valde in Spiritus Mundi som medlem i Nätverk Social Ekonomi Skåne sitter bland annat vänsterpartisten Christina Merker-Siesjö som vi känner igen från det muslimska bidragsprojektet TrappanRosengård:
I


Kontaktperson hos Nätverk Social Ekonomi Skåne är Christoph Lukkerz:


Han porträtterades i Sydsvenskan 2009 som nyinflyttad till Malmö:


Inga kommentarer: