2010-04-01

Lärarförbundet skyller våld på invandrarelever"LULEÅ - Häromdan kunde vi berätta att Luleå är tvåa på listan över flest anmälningar om hot och våld inom skolan - efter Stockholm men före till exempel Malmö och Göteborg."

Källa, SVT Nordnytt onsdag 31 mars 2010:Arbetsmiljöverket i Norrbotten har noterat en ökning av hot och våld på skolor i Luleå. Att hoten och våldet mot lärare och elever ökat i Luleå de senaste åren, så att det passerat två av tre storstäder förklarar Lärarförbundets representant i Luleå så här:


" - Luleå har ju drabbats av kraftiga nedskärningar de senaste åren. Jag tror att det till viss del kan bero på det. Men jag tror också att det är så att vi har en population av ganska mycket invandrarelever i Luleå som inte alltid fått den hjälp och det stöd de behöver för att klara sig."

" - Vi behöver fler som kan modersmål. Som kan undervisa i modersmål på skolorna. Vi behöver fler vuxna som finns runt omkring, i korridorer, ute, på raster. För att vi ska kunna vara observanta och se vad som händer."


Se TV-inslaget från SVT Nordnytt onsdag 31 mars 2010 i SVT Play:I SVT Play-inslaget har SVT Nordnytt tagit bort Lärarförbundets representants namn. Men i TV visades namnet när Nordnytt sändes 31 mars 2010. Nordnytt har även plockat bort länken till artikeln, så att den inte ska gå att läsa mer än idag och imorgon om man råkar gå in på hemsidan:"Under besöket blev lokalavdelningens ordförande Ewa-May intervjuad för Nordnytt om hot och våld i skolan utifrån statistik som påvisar att Luleå ligger på andra plats i landet beträffande anmälningar till arbetsmiljöverket. Ewa-May fick sedan fortsätta med en ny intervju vid återkomsten till expeditionen."


Källa, Lärarförbundets lokalavdelning i Luleå onsdag 31 mars 2010:
Ewa-May Hedenström är styrelseordförande för Lärarförbundet i Luleå och arbetar på förskolan Kallkällan.

Telefon: 0920-453284 (arbete)

Källa, hemsida med styrelsen för Luleås lokalavdelning i Lärarförbundet:Lärarförbundet på riksnivå gör reklam på sin hemsida för Ewa-May Hedenströms medverkan i Nordnytt 31 mars 2010. Man får anta att Lärarförbundet Sverige därför står bakom Hedenströms uttalanden:


"Lärarbloggar

Följ bloggar från medlemmar och avdelningar i Lärarförbundet över hela landet."

"Luleå: Styrelsebloggen

2010-03-31 20:57 - Intressant dag på lokalavdelningen

Vi har även idag varit ute på arbetsplatsbesök. Under besöket blev lokalavdelningens ordförande Ewa-May intervjuad för Nordnytt om hot och våld i skolan utifrån statistik som påvisar att Luleå ligger ..."


Källa, Lärarförbundets hemsida för medlemsbloggar och lokalavdelningar onsdag 31 mars 2010. Förutom att Hedenströms medverkan i Nordnytt står på Lärarförbundets förstasida för hela Sverige 31 mars 2010:
http://www.lararforbundet.se/web/forms.nsf/RegisterBlogList?readform&fid=3D267DD8B69C66EAC1257678006EAA21Vilket politiskt parti vill Lärarförbundet att lärare och elever ska rösta på, om de vill få färre hot och mindre våld från invandrarelever, som ju Lärarförbundet skyller på och pekar ut? Och är det i fler städer än Luleå som Lärarförbundet menar att en population av ganska mycket invandrarelever leder till mer hot och våld mot lärare och elever? Vem ska betala för fler vuxna i skolan som Lärarförbundet anser behövs för att få bukt med invandrarelever, som Lärarförbundet ser som en delförklaring till ökade hot och våld?Ewa-May Hedenström som skyller ökat våld och hot delvis på invandrarelever, berättar på sin facebooksida att hon är med i facebookgruppen Sverigedemokraterna i riksdagen - Nej tack.

Källa:
http://www.facebook.com/people/Ewa-May-Hedenstrom/1743350524

Inga kommentarer: