2010-04-30

Fler psykologer som talar arabiska till sexbrottslingar


"De senaste veckorna har hanteringen av sexualbrottslingar diskuterats."

"Jag frågar Martin Grann, psykolog och Kriminalvårdens forskningschef, vad obligatorisk vård skulle innebära i praktiken."

" – Något som vi kan och måste bli bättre på handlar om språk och kultur. Vi har i många fall redan psykologer som talar andra språk, till exempel arabiska, men inte i tillräcklig utsträckning. Vi jobbar särskilt på att hitta psykologer med annan kulturell bakgrund. Det är viktigt, inte bara med språkkunskaper men även att förstå hur man tänker i andra kulturer. Särskilt eftersom en väldigt hög andel av sexualbrottslingarna inte har svenska som modersmål."


Källa, ledarsidan i Borås Tidning torsdag 29 april 2010:


Inga kommentarer: