2010-04-03

Vilka muslimska friskolor är bättre än invandrartäta friskolor?I Danmark jämförs muslimska friskolor inte med danska kommunala skolor, eftersom de är mycket sämre än kommunala skolor med många danska elever. De muslimska friskolorna jämförs i stället med invandrartäta friskolor. Några få av de muslimska friskolorna har av någon anledning bättre resultat än vissa invandrartäta friskolor. Egentligen är de enda muslimska friskolorna i Danmark med hyfsade betyg egentligen inte muslimska friskolor, utan etniska friskolor. Exempelvis kan en friskola vara en turkisk privatskola med enbart muslimska elever, men utan religiösa inslag. Hur klarar sig en sådan i jämförelse?


"Københavns Kommune undersøgte sidste år, hvad der fik de tre mest succesrige muslimske friskoler i København til - elevernes sociale baggrund taget i betragning - at få bedre afgangskarakterer end de københavnske friskoler med mange tosprogede børn.

Høje krav til faglighed og disciplin, lavt sygefravær blandt lærerne og stor respekt mellem skole og hjem var nogle af karakteristikaene ved de tre skoler.

De parametre er professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet enig i. Særligt skoleledelse er noget af det vigtigste for, at en skole klarer sig godt, siger han."


Källa, Berlingske Tidende 30 mars 2010:"Den tyrkiske privatskole HAY Skolen i København formår at løfte elevernes faglige niveau. Formlen er et godt lærermiks, engagement og et trygt miljø."

"Og her ligger HAY Skolen i top. Ifølge skoleleder Mehmet Kolukisa er de tre nøgleord lærerkollegiet, engagement og tryghed:

»Vi har en god kombination af danske og tosprogede lærere - halvdelen har tyrkisk baggrund, men har taget uddannelse og er vokset op i Danmark - de forstår nogle af de problemstillinger, eleverne kommer med. Derudover har mange af vores lærere dansk som andetsprog, som linjefag eller har suppleret op med diverse kurser."


Källa, Berlingske Tidende 30 mars 2010:


Hemsida för den turkiska privatskolan HAY Skolen:
I
HAY Skolen med enbart turkiska muslimska elever har ingen islamologi på schemat:


Niels Egelund vid Danmarks Pædagogiske Universitet i Aarhus:


Inga kommentarer: