2010-04-08

Fittjaskolan vänder trenden


Stockholm City berättar idag torsdag 8 april 2010 om Fittjaskolan på sidan 12. Skolan ligger i Botkyrka kommun. Mobbning har minskat efter att eleverna fått fylla i enkäter om hur de mår psykiskt. Fittjaskolan har många muslimska elever som tidigare haft dåliga skolresultat. Med tuffare regler har denna skola kunnat vända trenden och resultaten har förbättrats.

Inga kommentarer: