2010-04-03

Islamic Center på spanskaSpanska turister förväntas besöka Islamic Center i Malmö. För att gardera sig har Malmo.com även gjort information om den stora moskén på polska, tyska, danska och kinesiska:


"El mosque (centro islámico) abrió sus puertas en 1984. Aquí es donde los musulmanes con un fondo nacional y cultural variado han encontrado su lugar de reunión. El fondo linguístico mezclado ha implicado ciertos problemas en poner servicios en ejecución. Ése es porqué el centro islámico decidido tener sueco comolenguaje común para los musulmanes en Suecia."


Källa, andra religioner i Malmö via Malmo.com:


Bild på El mosque (centro islámico) i Malmö:


Översättning:

"Moskén (Islamic Center) slog upp portarna 1984. Där har muslimer med varierande nationell och kulturell bakgrund fått en gemensam träffpunkt. Den blandade språkliga bakgrunden har ibland inneburit svårigheter att hålla en gemensam gudstjänst. Därför har Islamic Center satsat sina krafter på att få det svenska språket som det gemensamma språket för Sveriges muslimer."

Källa:

Inga kommentarer: