2010-04-09

Skaraborgs första moské byggs av Turkiet



Efter 16 års diskussion i Skövde byggs nu första moskén i Ryd. Den ska kosta 60 miljoner kronor och bekostas från Turkiet:


"Skaraborg kan komma att få sin första moské i slutet av nästa år och den kan börja byggas redan under våren."

"så snart stiftelsen får klartecken från en turkisk välgörenhetsorganisation börjar bygget."


Källa, SR Skaraborg fredag 9 april 2010:


Läs mer i Skaraborgs Läns Allehanda:

Inga kommentarer: