2010-04-24

Kvällsposten hyllar Islamic Center


"MIGRATIONSMINISTERN PÅ BESÖK. Tobias Billström besökte i går Malmö . Här samtalar han med , vd (i mitten) och Mohammad Mohammad, moderat i Husie":"I Malmö har funnits förverkligat sedan 1983 och innefattar moské, en skola och gemensamhetslokaler.
I går besökte migrationsminister Tobias Billström centret för samtal med företrädare. Han är från Malmö så det var ingalunda första gången han var på plats.´

Mitt under fredagsbönen skedde besöket, centret myllrade av medlemmar från en mängd ursprungsländer och kulturer. är nämligen öppet inte bara mot det omgivande samhället utan för muslimer av olika nationaliteter. En öppenhet som bidrar till integration.

Det är långt ifrån de skumma "källarmoskéer" med mer extrema predikanter som islams kritiker brukar mana fram bilden av.

Här finns , som har svenska språket som ett profilämne. Och där biträdande rektor berättar om hur svenska traditioner lärs ut: Bland annat går eleverna i luciatåg!"


Källa, ledare i Kvällsposten lördag 24 april 2010:

Inga kommentarer: