2010-04-26

Herrgårdens förskola har arabisk profil

Herrgårdens förskola på Ramels väg 125 i Rosengård


"Herrgårdens förskola har en språkprofil. Med en arabisk och en svensk avdelning satsar förskolan på att ge barnen en bra språklig grund i båda språken. På småbarnsavdelningen har alla barn och personal arabiskt ursprung."
I
Källa, folder från Malmö stad om Herrgårdens förskola i Rosengård med bilder på de arabiska förskolebarnen:
I
I
I
I
Pressmeddelande från Malmö stad

Barnen på Herrgårdens förskola flyttar till nya lokaler

2010-04-26 15:20

Nu är det i princip klart med ersättningslokal för Herrgårdens förskola som fick stängas på måndagen på grund av de trakasserier som riktats mot barnen och personalen. Det blir ett tidigare äldreboende som anpassas till de krav som ställs på en förskola.

Innan beslutet om flytt kan tas måste ventilationsprotokollen kontrolleras – det kan ske tidigast imorgon förmiddag. När allt är klart, senare i veckan, kommer barnen och personalen att flytta in i lokalerna som ligger på Von Troils väg i Rosengård.

- Det känns skönt att ha den akuta situationen under kontroll, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård.

- Nu jobbar vi vidare med en långsiktigt lösning.

En samlad bild har saknats

Det senaste året har personalen på förskolan lämnat in tre incidentrapporter som handlar om skadegörelse, i samband med rapporteringen har även polisanmälningar gjorts.

Det är inte förrän nu som en samlad bild vuxit fram. Det står klart att personalen på förskolan mår psykiskt mycket dåligt.

- Förvaltningens resursteam av psykologer har sedan i höstas fungerat som samtalsstöd för personalen, berättar Eva Ahlgren.

- Dessutom har arbetsledningen på förskolan fått extra samtalsstöd, för att kunna får vardagen att fungera.

Brister i internkommunikationen

- Vi ser att vi har brister när det gäller rutiner vid incidentrapportering, därför håller förvaltningen på att utveckla arbetet, bland annat är vi pilotförvaltning inom kommunen för ett nytt datoriserat incidentrapporteringssystem, berättar Eva Ahlgren
.
- Hade vi haft all information hade vi kunnat agera tidigare, men ledningen har inte fått signaler om incidenterna, säger Eva Ahlgren.

Sedan en tid tillbaka finns det överfallslarm installerat i förskolans lokaler.

I höst startar Områdesprogram: Herrgården

En stor satsning på social hållbarhet startar i höst i Herrgården. Då kommer stadsdelsförvaltningen att tillsammans med näringsliv, föreningslivet och andra myndigheter att kraftsamla för att både konkret och strategiskt arbeta med området.

Fakta

I samråd med Lärarförbundet valde stadsdelsförvaltningen att stänga förskolan under måndagen. Under måndagen besökte barn och personal Naturskolan i Käglinge rekreationsområde.

Herrgårdens förskola har 34 platser fördelade på två avdelningar.

Humlan för barn i åldrarna 1-3 år. Här arbetar tvåspråkig personal som talar arabiska och svenska.

Nyckelpigan för barn i åldrarna 3-5 år. Personalen har svenska som modersmål.


Facebook: Rosengård Stadsdelsförvaltning

Youtube: SDFRosengard

För kommentarer: Eva Ahlgren, stadsdelschef, Rosengårds stadsdelsförvaltning, 040-34 63 70, 0708-34 38 50, eva.ahlgren@malmo.se

För ytterligare information: Dick Fredholm, informationschef i Rosengårds stadsdelsförvaltning, 040-34 63 13, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se


Källa, pressmeddelande från Malmö stad måndag 26 april 2010:


Pressmeddelande om stängningen 26 april 2010: 400340


TV4 Nyhetskanalen om trakasserierna på Herrgårdens förskola 26 april 2010 som visar muslimska förskolebarn:
I
I


"Amal Chekaidem har fem barn som alla har gått på förskolan. Hon fick reda på att förskolan skulle stänga efter att ha läst Sydsvenskan under helgen.

– Nu flyttar de barnen men vi som bor här, vad ska vi göra? Det är ett stort problem för hela samhället.

Mahmoud Selman som har haft sitt barn på förskolan i ett halvår tycker att det är skönt att barnen får en annan förskola."

Källa, Sydsvenskan måndag 26 april 2010:


Skånska Dagbladet 26/4 2010:

Inga kommentarer: