2010-04-23

Reaktion på Skånepartiets affisch i kristen tidning

Foto och copyright: http://somjagserdet68.wordpress.com/


"Muhammed gifte ju sig med småbarn. Så rent faktamässigt är affischerna sanna"

"Hur reagerar då politiker i Malmö på detta? Man säger inget om Sveriges muslimska förbunds krav på diktaturfasoner. Däremot har man snabbt och otvetydigt gått ut och fördömt Skånepartiet. ”Malmö stad tar klart avstånd ifrån affischerna"

"Är du en utsatt jude får du på egen bekostnad fly från Malmö. Stadens ledning vill inte entydigt ta avstånd från antisemitiska ord och handlingar, och polisen agerar passivt.

Men när fakta om islam presenteras på ett plumpt sätt, reagerar Malmö stad genast och tar klart avstånd ifrån det och det blir en polisanmälan – från polisen – om hets mot folkgrupp.

Kritiserar du islam, kräver Sveriges muslimska förbund att du ska fråntas dina politiska rättigheter och att dina medborgerliga friheter ska inskränkas."


Källa, ledare från Världen Idags utrikesredaktör fredag 23 april 2010:"Skånepartiet har hakat på hata-muslimer-propagandan och fått några artiklar om sin affischering i Malmö. De har blivit JO-anmälda för hets mot folkgrupp men kommer förmodligen att frias."

Källa, Lars Vilks blogg torsdag 22 april 2010:


Inga kommentarer: