2010-04-18

Muslimsk högstadieelev misshandlade svenska skolflickor
En 15-årig invandrarpojke står åtalad för att ha misshandlat två unga svenska flickor i Umeå. Därefter skall pojken ha hotat den ena av flickorna med att döda henne. Händelserna ägde rum på en skola i Umeå i början av december förra året.

15-åringen, född 1994-11-27 och folkbokförd i Umeå, skall enligt stämningsansökan den 11 december 2009 vid Bräntbergsskolan i Umeå uppsåtligen tillfogat en flicka smärta och sårskada genom att klösa henne på händerna.

Vid samma tillfälle skall 15-åringen uppsåtligen ha tillfogat en annan flicka smärta genom att ta tag i och vrida om hennes arm. Därefter skall pojken ha hotat flickan genom uttalanden av innebörden att han skulle skada eller döda henne.

Åklagaren anser att hoten varit ägnade att hos flickan framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Den 15-åriga invandrarpojken har tolkbehov på arabiska.

Källa: Umeå tingsrätt

För kontakt med artikelförfattaren: info@frianyheter.nu


Post hämtad från bloggen Fria Nyheter:


Hemsida för brottsplatsen Bräntbergsskolan i Umeå:


Inga kommentarer: