2010-04-12

Rektorer beskriver skräcken i muslimtäta skolorBloggen Tankesmedjan Feminix har funnit en intressant artikel i facktidningen Skolledaren för landets rektorer:
"Mitt i områden präglade av kriminalitet ligger skolor. Skolledaren har pratat med rektorer i invandrardominerade miljonprogramsområden i Göteborg"

"I Göteborg finns områden där inte ens Hells Angels eller Bandidos vågar sig in. Men det är inte polisen de fruktar. Här styr helt andra krafter än ordningsmakten.

Gårdsten, Lövgärdet, Hjällbo, Bergsjön och Biskopsgården är fattiga miljonprogramsområden. De domineras och kontrolleras av ett antal stora släkter med bakgrund från det forna Jugoslavien, Turkiet, Iran, Kurdistan, Libanon, Syrien och Somalia.

Inte de som en gång kom till Sverige för att starta jourbutiker, importfirmor eller restauranger. Eller som havererade i arbetslöshet, hemlängtan och alienation. Det är deras barn, andra eller tredje generationens ”invandrare”.

I dessa områden sker en eskalerande utveckling med bilbränder, stenkastning mot brandmän och poliser, skottlossning, knivöverfall, misshandel och mord. Skjutvapen används och finns i alla grupperingar."

"– Ingen annan än rektorerna har sådan auktoritet och ett sådant förtroende att de kan kalla in familjer från helt olika kulturer och religioner och få dem att sitta ner tillsammans för att lösa problem som uppstått för barnen, säger ett polisbefäl som arbetar i området."

"När barnen börjar i f-klassen kan de oftast inte prata svenska även om de är födda i Sverige. Högre upp sker undervisningen på svenska.

Skolan har egna modersmålslärare i turkiska, somaliska och arabiska."

"I Rosengård i Malmö har så gott som alla svenska elever flyttat därifrån. Föräldrarna vill inte bo kvar med bara invandrarbarn i skolan. Är det likadant hos er?

– Ja, vi har det likadant, men också många av våra invandrarföräldrar flyttar barnen härifrån eftersom det i Biskopsgården inte finns någon möjlighet till integration i det svenska samhället. Även de tycker att det finns för få svenskar här.

– Dessutom bussas många av våra somaliska elever till religiösa friskolor, säger Jan Arvidsson.


Källa, Skolledaren nummer 1 år 2010:


Inga kommentarer: