2011-09-30

7-åring blev slagen varje dag tills den muslimska friskolan stängde
"I beslut och rapporter finns uppgifter om ständiga konflikter mellan shia- och sunnimuslimska elevgrupper, konflikter mellan rektor och företagsledning, konflikter mellan lärare och företagsledning, kränkningar mellan elever och mellan elever och vuxna, bristande ledning, hot, skrik, slagsmål - listan tycks oändlig. Och det efter bara fyra veckors verksamhet..."

" - Jag lät mina barn börja där eftersom jag hört att det var den bästa muslimska skolan. Men det viktigaste är att barnen går i en fungerande skola, där de kan få arabiska som hemspråk."

Källa, Göteborgstidningen fredag 30 september 2011:" – Vi valde ju Fredens skola för den är muslimsk."

"Skolstarten på Fredens friskola blev en mardröm för Hassan, 7 år.

– Jag blev slagen varje dag, säger han. I går hölls krismöte för föräldrar och elever på den akutnedlagda skolan.

Den 24 augusti gick sjuårige Hassan till skolan för första gången. Men de inledande veckorna i ettan blev inte den positiva upplevelse som han och hans föräldrar hade hoppats.

I stället upplevde han dagar av rädsla och bråk:

– Jag blev slagen av de äldre eleverna varje dag. Lärarna sa åt dem att sluta, men det hjälpte inte."

– Det kändes inte bra att gå till skolan. De andra barnen fajtades hela tiden, säger Hassan.

Enligt honom och systern blev det konflikter på rasterna när elever i årskurs sex gav sig på yngre elever. Lärarna lyckades inte hålla isär barnen."

" – De fick inga läxor och hade nästan inga lektioner."

Källa, Göteborgsposten fredag 30 september 2011: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.736446-skolan-blev-en-mardrom


" – En orsak till svårigheterna anser jag är behandlingen av personalen som jag vill kalla vårdslös. Lärarna har beordrats att på eftermiddagarna leda fritidshemmet som skolan inte har tillstånd till och inte får bidrag för. Det har gett tunga arbetsdagar med allt för lite tid för planering, elevvård och föräldrakontakter."

Källa, Göteborgsposten fredag 30 september 2011: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.736423--vardslos-behandling-av-personalen-


Tillsynsbeslut från Skolinspektionen om Fredens skola fredag 30 september 2011: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Om-bristerna-ar-allvarliga/Tillsyn-av-Fredens-skola/

Inga kommentarer: