2011-09-26

Imam utbildade Lunds stift på Islamic Center idagKlockan 13.00 idag måndag 26 september 2011 samlades diakoner och präster på Islamic Center i Malmö. Moskéträffen ska utbilda det nybildade flyktingnätverket i hur kyrkan kan ta in fler asylanter till Sverige. Lunds stift bjöds även på mat. Imamen, socialdemokraten och nämndemannen Ayoub Chibli utbildade Svenska kyrkans företrädare i Muammar Kadaffis libyskägda moské.

Inga kommentarer: