2011-09-05

Falskt myndighetsbeslut om Waberi kan vara brottKammaråklagare Per-Håkan Larsson säger att det kan vara brott hur Skolinspektionen fattade beslutet om moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberis dubbelarbete som rektor för muslimska friskolan Römosseskolan.


Åklagarkammaren i Göteborg har diariefört ärendet som AM-129607-11.

Det lämnades in från Polismyndigheten i Västra Götalands län. Polisanmälan gjordes tisdag 9 augusti 2011 med diarienummer: 1400-K131382-11

Brottsrubriceringen är tjänstefel. Åklagaren fattade 23 augusti 2011 beslut att inte inleda förunderökning. Åklagaren motiverar, att antingen har Skolinspektionens jurist i Göteborg inte begått brott, eller så har hon begått ett ringa brott. Ett ringa tjänstefel är inte åtalbart. Därför får åklagaren inte åtala och en förundersökning blir överflödig.

Det betyder att det falska myndighetsbeslutet kan stå fast trots att det kan vara ett ringa brott som skyddar Römosseskolans förre rektor och nuvarande styrelseledamot Waberi.

Nu har alltså Skolinspektionen, media och slutligen Åklagarmyndigheten samtliga agerat så att Waberis bevisade brott mot skollagen döljs. Därmed blir det fritt fram för Waberi att starta nya muslimska friskolor i Eskilstuna och Malmö. Ingen vill dokumentera att Waberi brutit mot skollagen. Waberis på pappret fläckfria förflutna blir biljetten. Ett eventuellt lagbrott kan alltså göra att Eskilstuna får sin första segregerande muslimska friskola.


Läs mer om det falska myndighetsbeslutet som vi aldrig får veta om det är brottsligt här:Inga kommentarer: