2011-09-21

Ullenhag tvingar muslimska socialbidragstagare arbetaIntegrationsminister Erik Ullenhag ämnar tvinga tiotusentals muslimska socialbidragstagare att arbeta. Gör de inte det trappas socialbidraget ner. Alla som är arbetsföra och uppbär försörjningsstöd ska tvingas arbeta eller delta i åtgärder hotar FP. Nu är det slut på paraboltittandet på dagarna och kriminellas dagdriveri på Rosengård. Nu är det dags att betala tillbaka för utnyttjandet av det svenska välfärdssystemet. Ullenhag kräver att arbetsföra socialbidragstagare ska utföra parkarbete i Arbetsförmedlingens och kommunens regi.

Integrationsministern tror sig ha allianspartierna med sig. Det är nu upp till SD och de rödgröna att sluta upp bakom förslaget! Partier som säger nej till förslaget är emot välfärd, ty alla som arbetar vinner på politiken som är klassisk socialdemokratisk och keynesiansk. Folkpartiets vice partiledare Ullenhag påstår i SVTs Rapport att reformen riktar sig åt många unga och utrikes födda. Men exempelvis muslimer i niqab som påstår att de inte kan få arbete, är ju också arbetsföra, och Ullenhag kan tvinga dem arbeta:


"Ullenhag säger till Rapport att det framförallt är unga och personer födda utomlands som har försörjningsstöd och samtidigt söker jobb."Läs mer:


Inga kommentarer: