2011-09-15

Helsingborg luras av Spiritus Mundi i mångfaldsprojekt"Wag the city”, som projektet kallas, är tänkt att stärka ungdomars självförtroende och få ungdomar som annars inte möts att träffas för att överbrygga sociala och kulturella hinder.

- Det finns en tanke bakom att vi valt skolor som ligger geografiskt långt från varandra. Det är också stärkande för ungdomar att skapa något kreativt utanför skolan, säger Artur MoustafaHelsingborgs stadsteater som samarbetar med Kultur Helsingborg och organisationen Spiritus Mundi."Niondeklassarna i projektet får själva skapa sin föreställning. Två av eleverna som för första gången ska syssla med teater är Lisa Krasniqi och Arta Gashi."
Inga kommentarer: