2011-09-02

Muslimska förskolor får inte längre blanda lek med islam
Tidigare har muslimska förskolor lekt in islam i pedagogiken. Barn kan inte skilja på lek och undervisning. Med den nya skollagen måste undervisningen om islam ske före eller efter förskoleundervisningen. Pedagogiska forskare tror att skollagen inte kommer att kunna följas.

I SR P1 Människor & Tro framkom idag fredag 2 september 2011, att förskollärare inte känner till den nya skollagen för förskolan. De har svårt att följa den, eftersom förskolebarn inte fungerar pedagogiskt så att lek och undervisning åtskiljs. Enbart lek så lär barnen sig inget. Enbart undervisning så vill barnen inte lära sig.


Inga kommentarer: