2011-09-11

Övergivna industrikvarter magnet för muslimska friskolor


"De større danske byers ældre og til dels forladte industrikvarterer har derfor virket som en magnet for disse skoler, hvilket især kan noteres i Københavns Nordvestkvarter, som huser ikke mindre end 8 skoler og i Københavns kommune i det hele taget, hvor 15 af de 22 muslimske friskoler er placerede."

Källa, sidan 53 i en 99-sidors akademisk studie om muslimska friskolor, utförd av
Københavns Universitet år 2007:

Magt, Medborgerskab og Muslimske Friskoler i Danmark
Tr a d i t i one r, i d e a l er og p o l i t i kker


http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/F5FA0223-3596-4332-B6CD-67DA3C2E3436/0/rapport_muslimske_friskoler.pdf

Inga kommentarer: