2011-09-05

Närpolischefen som höll möte i illegal moské startar kurs i arabiska


Bengt Hersler är närpolischef på Rosengård i Malmö. Nu sänder han poliserna på kurs i arabiska. Bengt Hersler höll i tjänsten ett möte i en illegal moské som saknar bygglov. Ärendet utreds nu av bygglovshandläggare Fredrik Ingmarsson på telefon 040-341729. Ärendet har diarienummer 10-3708. Stadsbyggnadskontoret säger att närpolischefen skulle ha tagit reda på innan om lokalen han höll möte i har bygglov.

28 juli 2011 sände bygglovsenheten ett brev till fastighetsägaren för HusseinmoskénNorra Grängesbergsgatan. Senast 12 september 2011 ska fastighetsägaren svara genom en verksamhetsbeskrivning för moskén som inte får finnas där. Bygglovsenheten har varit på plats, men den illegala moskéverksamheten har dagtid dolts för tjänstemännen.

Malmös polischef Ulf Sempert har 5 september 2011 fått en propå att närpolischef Bengt Hersler i tjänsten höll polismöte inför journalister och allmänhet i den illegala moskén.

TT i Malmö säger 5 september 2011 till bloggen Muslimska Friskolan, att det ju var kul att närpolischef Bengt Hersler höll möte i en illegal moské. SVT säger 5/9 2011 att det är irrelevant att Hersler höll möte i en illegal moské.

Bakgrunden i ärendet kan läsas här 22 december 2010. Samtliga medier har avböjt att berätta om nyheten: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/12/polischef-holl-mote-i-illegal-moske.html


"Polisen ska bli bättre på att förstå och kommunicera med invånarna i Rosengård. I höst sätter poliserna sig bakom skolbänken på nytt för att bland annat lära sig arabiska."

"Enligt Bengt Hersler, närpolischef i Rosengård, är det poliserna själva som föreslagit kursen.

– Det finns många duktiga poliser som arbetar här och har önskat denna utbildning. Det är deras höga ambitionsnivå som gjort att kursen blivit av.

Artighets- och hälsningsfraser samt polistermer står på schemat. Från polisens håll är man framförallt intresserad av att öppna upp en kommunikation mellan polisen och Rosengårds invånare.

– Det handlar om att möta invånare på ett värdigare och lite hövligare sätt. Det är ett problem om man inte kan prata med varandra. Det är viktigt att öka kunskapen för att bli bättre poliser och kunna arbeta på ett effektivare sätt, säger Bengt Hersler som själv kommer delta i språkkursen."Läs mer om kursen på arabiska som närpolischef Bengt Hersler sänder iväg sina poliser på Rosengård till, hos TT måndag 5 september 2011:Inga kommentarer: