2011-09-23

Arabisk filmfestival invigs på Stortorget idag

Den arabiska filmfestivalen i Malmö sponsras av islamologer från Lunds universitet.


"Malmöpremiär för arabisk filmfestival

30-tal filmer visas på biograf Spegeln. Arrangt ör: ”En möjlighet till dialog mellan filmskaparna och publiken”. 16 länder representerade.

I dag rullas röda mattan ut för en mängd regissörer och skådespelare från 16 olika arabländer när Malmö Arab Filmfestival har sin allra första premiär.""Festivalen är därmed inte enbart tänkt för att underhålla utan också fungera som en plattform för att lyfta fram arabisk film i Sverige och parallellt underminera de fördomar som finns om den arabiska minoriteten i Sverige."

Källa, Ciné torsdag 22 september 2011: http://www.cine.se/nyhet.php?id=2711

Malmö Arab Filmfestival (MAFF) sponsras med skattepengar av Lunds universitets Centrum för Mellanösternstudier där islamologerna huserar. Vidare sponsrar skattefinansierade och islamiserade Moriska paviljongen från Folkets Park. Samt den tyska livsmedelsjätten Lidl.

MAFF stöds av Region Skåne och Malmö stad.

MAFF samarbetspartners är ABF och Malmö stads skattefinansierade Garaget på Lönngatan.


"Filmer från arabvärlden är för det stora flertalet i Sverige ännu inte kända och att se filmer från denna del av världen på stor duk är mycket ovanligt, trots att det finns en stor arabisk filmindustri som producerar mängder av filmer, filmstjärnor och regissörer. Malmö Arab Film Festival vill genom att visa och sprida arabiska filmer underhålla men också bredda bilden av araber och den arabiska delen av världen. Rörliga bilder är ett universellt språk som utgör en god gemensam grund för människor att mötas på. Malmö Arab Film Festival ser att det finns stora möjligheter för festivalen att utgöra en plattform för möten mellan människor, arabisktalande såväl som svensktalande, både inom och mellan grupper. Festivalens förlängda syfte är att minimera fördomar och medverka till en positiv integration."
Hemsida och program för Malmö Arab Filmfestival 23 - 27 september 2011 på biograf Spegeln vid Stortorget i Malmö: http://malmoarabfilmfestival.se/

Inga kommentarer: