2011-09-15

KD protesterar mot imam vid riksmötet"Det är inte bara Sverigedemokraterna som protesterar mot att en imam ska delta i gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm inför riksmötets högtidliga öppnande. Även kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson är motståndare till detta."

"Koranen däremot är oss främmande, säger hon till Nyheter24."

Källa, Svenska Dagbladet torsdag 15 september 2011: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aven-kd-politiker-kritisk-till-imam-vid-gudstjanst_6471594.svd

"Hela kungafamiljen nu på plats i Storkyrkan"

"elsalena, September 15, 2011 13:52

tycker madeleine såg tunn o smal ut i ansiktet. hon kanske bara blev så på bild, men smalare än i somras iaf. jag tycker hon klär i att vara lite mera rund om kinderna! men det är förstås inget jag egentligen har att göra med… nån som håller med eller emot av läsekretsen?"

Källa, Svensk Damtidning torsdag 15 september 2011: http://svenskdam.se/2011/09/hela-kungafamiljen-nu-pa-plats-i-storkyrkan/

"Det blir domprosten Åke Bonnier som leder gudstjänsten men medverkar gör också bland annat imamen Othman Al Tawalbeh och rabbinen David Lazar. Al Tawalbeh ska läsa en text ur Koranen"

"Annelie Enochson (KD) säger till TT att hon protesterade redan för flera år sedan mot att en imam deltar i gudstjänsten.

- Jag tycker att detta är en kristen gudstjänst och vi har kristna traditioner i vårt land, det är det vår tradition är uppbyggd på. Jag ser gärna en ekumenisk gudstjänst med olika kristna familjer och även den judiska traditionen, eftersom vi har halva Bibeln gemensam. Men den muslimska, hinduiska och buddhistiska tron är andra världsreligioner, så det kan vi ha i andra sammanhang, men inte vid riksdagens högtidliga öppnande, säger Enochson."

Källa, SVT Rapport torsdag 15 september 2011: http://svt.se/2.22620/1.2534809/imam_och_rabbi_deltar_i_gudstjansten_igen

"Enochsson berättar att hon protesterat mot imamens närvaro även tidigare och säger att domprost Åke Bonnier, som infört traditionen med en rabbin och imam närvarande vartannat år, är ”oerhört politiskt korrekt”."

"Och riksdagsledamoten Otto von Arnold (KD) menar att Åkessons utspel är ”anti-konstitutionellt”.

- Det är ett förkastligt utspel av Åkesson, han har inte fattat att vi har religionsfrihet i landet och det är synnerligen märkligt att han säger så, säger von Arnold till Nyheter24

Men det finns ju också personer inom ditt parti som tycker att imamens närvaro är ett problem.

- Det är möjligt att det finns andra åsikter inom KD men det får stå för dem, vi lever i ett multikulturellt samhälle och det är bra att man visar öppenhet. Vi har ju samma Gud om jag inte minns fel."

Källa, Nyheter 24 torsdag 15 september 2011: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/611606-kd-ledamot-oerhort-politiskt-korrekt-med-imam-i-storkyrkan

"Sverigedemokraterna är kritiska till att även en imam och en rabbin deltar och får stöd av Annelie Enochsson, KD."

Källa, Svenska Dagbladet torsdag 15 september 2011: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-riksmotets-oppnande_6471664.svd

"Unga Humanister tycker att det är dags att modernisera riksdagens öppnande helt och hållet. Slopa riksdagsgudstjänsten och inbjud alla riksdagsledamöter till en samvaro där alla livsåskådningar får utrymme, avslutar Jessica Schedvin."

Källa, pressmeddelande från Unga Humanister torsdag 15 september 2011: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/pinsamt-sd-682056

Läs mer om imamen som islamiserar riksmötets öppnande torsdag 15 september 2011:


Inga kommentarer: