2011-09-29

Muslimska friskolor sätter sig över demokratiska lagar"Vissa muslimska friskolor har också visat sig vara benägna att försöka sätta sig över demokratiska lagar. 2003 ansåg sig Skolverket vara tvungna att stänga ner över tio muslimska friskolor efter att det visat sig förekomma övergrepp mot elever. Men detta beslut togs endast efter att Dokument Inifrån hade gjort en offentlig skandal av förhållandena på dessa skolor."


Källa, Arbetarmakt tisdag 27 september 2011: http://www.arbetarmakt.com/2011/09/forbjud-religiosa-friskolor/

Inga kommentarer: