2011-09-07

Miljardprogrammet kritiskt mot arabiska för poliser
"Det är fint att polisen väljer att tillmötesgå den arabisktalande gruppen i Rosengård och som jag förstår det visa artighet, respekt och hänsyn till den äldre generationen och föräldrar till några av de busar som de behöver ta hand om. Och det är en väldigt liten insats. Den väcker förstås medial uppmärksamhet för att det finns något oväntat i det, som vissa till och med ser som nobelt från polisens sida. Men det väcker också medial uppmärksamhet för att det bekräftar majoritetens bild av Rosengård och andra miljonprogram som gettofierade enklaver där ingen pratar svenska. Vilket inte är sant någonstans.

Polisens stora problem har så länge jag levat varit att de har extremt lågt förtroende i miljonprogrammen, för att inte säga obefintligt. Om jag bara tittar i min omgivning, inte i Malmös men i Stockholms södra miljonprogram, så har det aldrig haft något att göra med huruvida polisen gjort sig förstådda eller inte. Tvärtom har de varit väldigt bra på att få oss att känna att vi är en sämre sort, som man kan ta in till olagliga förhör, häkta lite för länge och kalla för lite vad som helst lite på slentrian. Vägen till ett stärkt förtroende går inte via artighetsfraser till föräldrarna, vägen är mycket längre än så.

Den viktigaste kunskapen för polisen att tillskansa sig är av lokal kulturell karaktär, inte internationell."

Carlos Rojas, initiativtagare MiljardprogrammetInga kommentarer: