2011-09-07

Nyanlända invandrare får eget gymnasieprogram

Den arabiska staden Malmö satsar stort på två nya skolreformer som främst berör muslimer. Dels ett eget gymnasieprogram för alla ankarbarn. Dels gratis förskola åt lågavlönade muslimska familjer:


"För de niondeklassare som gått ut grundskolan och saknat gymnasiebehörighet har det fram tills nu bara funnits en väg, det så kallade IV-programmet som varit ett av de största programmen i Malmö.

Nu erbjuds i stället flera olika program för de som inte klarar grundskolan.

Språkintroduktionen som exempel är avsedd för nyanlända invandrare med dåliga kunskaper i svenska, medan preparandutbildningen finns för de som behöver göra smärre kompletteringar, exempelvis ett godkänt betyg i ett enstaka ämne."

"Regeringens skolreformer är bra och välbehövda för Malmö. De 1 139 Malmöelever som saknar behörighet till ett riktigt gymnasieprogram får nu en bättre chans tillbaka på sina egna villkor."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan C7 onsdag 7 september 2011.


Arbetande malmöbor ska via skattsedeln även tvingas betala gratis förskola åt lågavlönade slashasar:

"Malmö blir en av landets första kommuner att erbjuda gratis barnomsorg till låginkomsttagare.

40 procent av Malmöfamiljerna får sänkt omsorgstaxa. Föräldrarnas lön avgör.

Notan, tio miljoner kronor, går till skattebetalarna."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan C4 onsdag 7 september 2011: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1540283/Billigare-forskola-for-tusentals-Malmobor.html

Inga kommentarer: