2011-09-26

Islamic Centers fritidshem har elva assistenter för problembarn
Assistenter används oftast för elever som är aggressivt utagerande eller inte kan tala svenska. Islamic Centers församling vid den stora moskén i Malmö driver muslimska förskolan och fritidshemmet Ögårdsskolan. Eleverna är upp till tolv år. Hela elva assistenter behövs för att hålla styr på de muslimska eleverna på den lilla skolan. Assistenterna betalas med bidrag:

"Vi har tre avdelningar för skolbarnsomsorg, två för de yngre elevrna och en för de lite äldre eleverna. På våra avdelningar arbetar förskollärare, fritidspedagog, fritidsledare och elva assistenter."

Källa, hemsida för Ögårdsskolans fritidshem höstterminen 2011: http://www.ogardsskolan.se/Html/fritidshem.html

Inga kommentarer: