2011-09-30

Stängda muslimska friskolan styrdes av utbildad på lärarhögskolan"Västnytt har tittat närmare på skolans huvudman, Wissam Utbildning AB."

"Enligt ansökan skulle skolan ha en språklig/etnisk profil med särskild inriktning på arabiska och somaliska."

"Den första ansökan hade luckor och var tvungen att kompletteras flera gånger. Till exempel stämde inte budgeten, undervisningstimmarna var för få och det fanns ingen undervisning i franska, tyska eller spanska. Men även om ansökan efter många om och men godkändes var den bara en pappersprodukt. Bland annat finns det rutor den ansökande ska kryssa i där det står "kryssa i rutan om skolan kommer att följa skollagens krav på lärarnas kompetens"."

"Bakom Wissam Utbildning AB står en 34-årig kvinna bosatt i Göteborg. Hon har skyddad identitet. I bolaget finns även en styrelsesuppleant, en 39-årig man som är folkbokförd på samma adress som företaget. Kvinnan som driver företaget har lärarutbildning från Stockholms universitet och har drivit förskola sen januari. Enligt egen uppgift har hon tidigare arbetat som lärare."


Källa, SVT Västnytt fredag 30 september 2011: http://svt.se/2.34007/1.2551975/personlig_tragedi_bakom_fredens_skola

Inga kommentarer: